JURIDISCH, BEËDIGD OF GELEGALISEERD ZEI U?

Onze naam is al bij veel bedrijven en advocatenkantoren een begrip voor kwaliteit. Want ook bij juridische vertalingen is kwaliteit nu eenmaal een voorwaarde. Wij vertalen alle mogelijke soorten juridische documenten (arresten, contracten, akten, statuten, dagvaardingen …) voor om het even welke klant: advocatenkantoren, notarissen, juridische afdelingen van bedrijven…. Moet de vertaling beëdigd of gelegaliseerd worden? Komt voor mekaar – in alle vertrouwelijkheid, dat spreekt. Met plezier ondertekenen we uw vertrouwelijkheidsclausule.
Naast de specifieke terminologie is het van belang uiterste nauwkeurigheid te betrachten om tot een uitstekend eindproduct te komen.

BEËDIGDE VERTALINGEN, LEGALISATIES EN APOSTILLE STEMPELS

Beëdigde vertalingen kunnen enkel uitgevoerd worden door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler is iemand die officieel de eed heeft afgelegd bij een Belgische rechtbank en die bevoegd is om uw vertalingen te beëdigen. De legalisatie gebeurt door de bevoegde rechtbank waar de beëdigd vertaler zijn eed heeft afgelegd. Hieronder kunt u enkele voorbeelden van juridische en beëdigde vertalingen terugvinden.

 

Officiële juridische documenten bestemd voor het binnen- of buitenland en beëdigd door een beëdigd vertaler moeten in de meeste gevallen verder gelegaliseerd worden (afhankelijk van internationale verdragen). Wij kunnen ervoor zorgen dat uw beëdigde vertalingen verder gelegaliseerd worden bij de rechtbank, bij FOD-justitie en FOD buitenlandse zaken in Brussel voor een apostille stempel (cf. Apostilleverdrag Den Haag, 1961) en finaal eventueel bij de consulaten en/of ambassades. Typische voorbeelden van beëdigde vertalingen: dagvaardingen – notariële akten – vonnissen & arresten – statuten – deurwaardersexploten – contracten – huwelijksakten – diploma’s…             

Een juridische vertaling nodig?